Hovedside


  VINTEREN OG VÅREN 2022


  Vi hadde gledet oss til et normalt år sammen med dere. Hvem skulle tro at vi igjen må begrense antall personer som kan komme til oss. Programmet er laget med tanke på vanlig drift og vi er igjen optimistiske og tror at det skal gå bra. I over 40 år har seniorsenteret gitt tilbud om forskjellige aktiviteter. I vinteren og vårens program har vi satt sammen et variert tilbud. Håper du finner noe du har lyst til å være med på.  

  I år har vi igjen gjort en avtale med Bygdøy skole med å lære barna i 6. klasse å strikke. Dette gleder vi oss til og har allerede mange «strikkebestemødre» som vil være med å lære bort strikkekunsten.

  En annen nyhet er at vi er invitert til Conrad Hemsens vei for å spille petanque, uttales "petank". Spillet passer for alle. Se side 8 for mere informasjon.

  Foruten våre faste aktiviteter har vi satt sammen et lite knippe utflukter og turer, både dagsturer og en firedagerstur til Telemark, se side 14 for mere informasjon.

  Seniorsenteret bygger på frivillighet. Frivillig arbeid gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, samt læring og mestring. Har du lyst til å være frivillig hos oss? Ta kontakt så finner vi en oppgave som du kan ha lyst til å være med på.

   

  Seniorsenteret er privat drevet med støtte fra bydelen. I tillegg til støtte fra bydelen har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 


  Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i 2022.                      

   


       

   

  VÅRE FASTE  AKTIVITETER

  For å lese mere om våre aktiviteter gå til "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.   

   

  Mandag

  Kl. 09.15   Helenes seniortrening i regi av

  Health Angels

  K. 10.30  Helenes seniortrening i regi av

  Health Angels

  Kl. 10.00   Balansetrening

  Kl. 10.45   Badminton 

  Kl. 11.00   Vi spiller sjakk

  Kl. 13.15   Helenes Senioryoga

   

  Tirsdag

  Kl. 09.30    Dataundervisning

  Kl. 10.30    Formiddagskaffe med sognepresten

  Kl. 11.15    Junes styrketrening for menn 60+ i regi av Health Angels

  Kl. 11.30    Vinterdans i regi av 60pluss starter 5.oktober

  Kl. 11.30     Tur i Kongeskogen i regi av 60pluss

   

  Onsdag

  Kl. 09.30     Vi lærer 6. klasse å strikke

  Kl. 10.00     Morgennyheter med Ella

  Kl. 10.30     Helens Yoga i regi av Health Angels

  Kl. 11.15    Styrketrening for menn.   

  kl. 11.30     Petanque, starter 3. mai

  kl. 12.30    «Inn på Tur»

  Kl. 14.00    Afternoon tea, engelsk konversasjon

   

  Torsdag

  Kl. 10.00     Balansetrening

  Kl. 10.15     Junes styrketrening for menn 60+ i regi Health Angels

  Kl. 11.00     Vi spiller Mah—Yong

  Kl. 12.30     Foredrag. Se about for mere info 

  Kl. 14.00     Torsdagsmiddagen

  Kl. 18.00     Bridge starter 13. januar

   

  Fredag

  Kl. 10.00     Gjermunds senior pilates i regi av Health Angels

  Kl. 10.30     Tina—trimmen 

  Kl. 10.00     Seniortennis

  Kl. 11.00     Seniortennis

  Kl. 12.30    FREDAGSTREFF

   

   

                                    


      

   

   

   

   

   

  Bydel Frogner Oslo kommune støtter Bygdøy seniorsenter med tilskudd til drift.   


  HVA ER ET SENIORSENTER?

  Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

  Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

  Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

  Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy

  og er en del av det forebyggende blant eldre i bydelen. 
  Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014