Hovedside

Velkommen til

Bygdøy seniorsenter

på Bygdøhus


Huk Aveny 45, 0287 Oslo

Telefon: 22 54 19 90

Epost bygel@online.no

FACEBOOK: Bygdøy seniorsenter


Åpningstider:

Mandag - fredag kl.08.00 - 15.30 (15.00)

Kafeteriaen er åpen fra kl. 09.00 - 14.30


Åpningstider i julen:

Vi holder åpent:

Lillejulaften fra kl. 08.00 - 14.00

Lillenyttårsaften fra kl 09.00 - 14.00

Alle andre dager er stengt. 


Vi ønsker velkommen til jubileumsåret   2. januar 2020 med middag kl. 14.00. 


Fredag 3. januar ønsker vi jubileumsåret velkommen med en billedkavalkade fra de siste årene. 


Her kan du lese om de forskjellige aktivitetene seniorsenteret på Bygdøhus kan tilby.


Seniorsenteret har en godt besøkt kafè som lager hjemmelaget og god mat. Croissanter og rundstykker får vi fra United Bakeries.


Vi tilbyr frisør, fotpleie og fysioterapi.


Vi har treningstilbud i alle mulige varianter fra yoga til tennis og dans.


Vi tilbyr aktiviteter som dagsturer og besøk på museer. Til neste år             planlegger vi en tur til Gardasjøen med opera i Verona.


Seniorsenteret bygger på frivillighet og takket være innsatsen fra 45 frivillige medarbeidere har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til dag ut og dag inn. Har du lyst til å gi litt av fritiden din til oss, ikke nøl med å ta kontakt.                                                                          

Seniorsenteret er privat drevet med offentlig støtte fra bydelen.

I tillegg har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for           folkehelsen Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 


Styret og ansatte ønsker vel møtt på seniorsenteret i høsten 2019.

 

 

VÅRE FASTE  AKTIVITETER

For å lese mere om våre aktiviteter gå til      "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.


Alle aktiviteter starter i uke 34 hvis ikke annen dato er notert.

 

Mandag

Kl. 09.15 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.30 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.00 Badminton 

Kl. 11.00 Bingo 

Kl. 13.15 Helenes senioryoga, viderekommende

Kl. 14.30 Helenes senioryoga, nybegynnere

 

Tirsdag

Kl. 09.30 «En til En» undervisning i bruk av smarttelefon og Ipad  

Kl. 10.30 Formiddagskaffe med sognepresten

Kl. 11.30 Styrketrening for menn 60+ i regi av Health Angels

Kl. 11.30 Vinterdans starter 8. oktober

Kl. 11.30 Tur i Kongeskogen 

Kl. 14.00 Helenes senioryoga i regi av Health Angels 

 

Onsdag

Kl. 10.30 Seniorsenterets diskusjonsgruppe møtes

Kl. 10.00 Hobbygruppen møtes   

Kl. 12.30 «Inn på Tur» starter        11. september

Kl. 14.00 Afternoon tea starter       11. september

 

Torsdag

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.45     Styrketrening for menn 60+ i regi Health Angels

Kl. 11.00 Vi spiller Mah—Yong hver torsdag hele året

Kl. 14.00 Torsdagsmiddagen, påmelding onsdagen før kl. 12.00

 

Fredag

Kl. 09.00 Gjermunds senior pilates  i regi av Health Angels

Kl. 10.15 Gjermunds senior pilates i regi av Health Angels

Kl. 10.30 Tina—trimmen

Kl. 11.00 Seniortennis

  

 

 

 

 

 

HVA ER ET SENIORSENTER?

 

Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

 

Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

 

Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy og er en del av det forebyggende arbeidet som drives blant eldre i bydelen.

Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014

Copyright © All Rights Reserved