Hovedside


  VELKOMMEN TIL VINTEREN OG VÅREN 2023

  Trykk på about øverst til høyre for å se våre aktiviteter


  Det er en glede og ønske velkommen til et nytt år på Bygdøy seniorsenter.

   

  Foruten våre faste aktiviteter har vi flere spennende kåserier utover vinteren og våren. Vi har planlagt utflukter og turer, og i slutten av mai har vi planlagt en fire dagers tur til Hardanger og Baroniet i Rosendal. Se side 16 for mer informasjon.

  Seniorsenteret bygger på frivillighet. Frivillig arbeid gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, samt læring og mestring.  Har du lyst til å være frivillig hos oss? Ta kontakt, så finner vi en oppgave som du kan ha lyst til å være med på.

   

  Seniorsenteret er privat drevet med støtte fra bydelen. I tillegg til støtte fra bydelen har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

  Vi er svært takknemlig for den økonomiske støtten vi får fra våre brukere og samarbeidspartnere. Kanskje er du en av dem som ikke benytter tilbudet i dag, men som vil besøke oss i fremtiden. Vi håper derfor på et bidrag også fra deg. 

  Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i 2023.

                                         

  Med vennlig hilsen

   

  Lars S. Johannessen, Styreleder og                                      


  Marit Forsberg, Daglig leder

   


                    

   


       

   

  Året 2022 var frivillighetens år. I løpet av året snakket vi med mange av våre  frivillige.

  Vi snakket bl.a. med Anne Karin Torstensen som hjelper til på kjøkkenet og stiller opp på kort varsel når vi trenger ekstra hjelp. Hun sier: «jeg er frivillig først og fremst fordi jeg er glad i senteret vårt. Jeg liker å ha noe å gjøre og trives på kjøkkenet sammen med Tulin.»

  Vil du lese hva de andre frivillige sa? Det finner du på vår Facebook side.


  Bydel Frogner Oslo kommune støtter Bygdøy seniorsenter med tilskudd til drift.   

  HVA ER ET SENIORSENTER?

  Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

  Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

  Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

  Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy

  og er en del av det forebyggende blant eldre i bydelen.