Hovedside

  VÅREN 2021 

  Kafeteriaen er stengt, men vi har take away tilbud både på smørbrød og torsdagsmiddager.                                      Hver dag går vi på tur i Kongeskogen. Vi møtes på Huk bussholdeplass kl. 12.00. Du må gi beskjed om du vil være med.           Vi er tilstede hver dag for en avstandsprat, velkommen innom. 

  Mette frisør, Trine Fotpleie og Tina fysioterapeut er her som avtalt. Vi tar imot påmeldinger til alle aktivitetene. Vi må være optimistiske og planlegge for at alle våre tilbud skal settes i gang så fort vi kan. Vi ønsker dere alle alt godt, ta vare på hverandre, ta en telefon, gjerne til oss og gå en tur. 

  Seniorsenteret bygger på frivillighet. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som har stått på i koronatiden. Både som dørvakter, hovmestere, hjelp på kjøkkenet og våre sjåfører. I høst hadde det ikke vært mulig å holde seniorsenteret oppe hvis det ikke hadde vært for denne fantastiske gjengen.


  Seniorsenteret er privat drevet med støtte fra bydelen. I tillegg til støtten fra bydelen har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

  Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i 2021.                      

   


          

   

  VÅRE FASTE  AKTIVITETER

  For å lese mere om våre aktiviteter gå til      "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.                                        

  Vi ønsker vi velkommen til et nytt år og håper at det skal bli bedre.

  Vi har rutiner som er i tråd med regler fra FHI knyttet til helsevern. Blant annet praktisering av avstandsbestemmelser, bruk av munnbind og håndsprit og intensivert renhold.

  For å overholde rutinene har vi frivillige som passer på at alle som kommer bruker håndsprit og munnbind.

  I kafeteriaen har vi hovmestere som plasserer deg ved bordet og tar imot bestilling på mat. 

  Alle våre aktiviteter er avhengig av reglene fra FHI og kan dessverre bli endret på kort varsel hvis situasjonen tilsier det. Det fikk vi erfare i november da vi pånytt måtte stenge ned aktivitetene.

  Vi vet hvor viktig det er å møtes og vi vil strekke oss langt for at vi kan holde kafeteria åpen for å ha et sted og treffes for en prat og en kaffe.                      

  Vi minner på: vask hendene og hold avstand.  

  Hvis du har forkjølelses symptomer eller ikke føler deg bra kan du ikke komme på besøk. Når du kommer på besøk er det Antibac og hansker tilgjengelig og vi vil gjøre alt vi kan for at du skal føle deg trygg når du kommer til seniorsenteret.


  Alle aktiviteter er satt på vent til vi får nærmere beskjed fra myndighetene. 

  Mandag

  Kl.  09.15 Helenes seniortrening i                       regi av Health Angels

  Kl. 10.30  Helenes seniortrening i                       regi av Health Angels

  Kl. 10.00  Balansetrening i regi av                     bydel Frogner

  Kl. 10.00  Badminton starter

  Kl. 11.00  sjakk. NYHET

  Kl. 13.00  Senioryoga med Helene

  Kl. 14.15  Senioryoga med Helene 

  Tirsdag

  Kl. 09.30  Undervisning i bruk av                       Teams og Zoom

  Kl. 10.30  Formiddagskaffe med                         sognepresten starter 

  Kl. 11.30  Styrketrening for menn                     60+ i regi av Health Angels

  Kl. 11.30  Vinterdans

  Kl. 11.30  Tur i Kongeskogen

  Kl. 13.00  Helenes senioryoga i regi                   av Health Angels

  Onsdag

  Kl. 10.30  Hobbygruppen møtes for                   en hobbyprat

  Kl. 12.30 «Inn på Tur»

  Kl. 14.00   Afternoon tea, engelsk                      konversasjon 

  Torsdag

  Kl. 10.00 Balansetrening i regi av                      bydel Frogner

  Kl. 10.45 Styrketrening for menn                      60+ i regi Health Angels

  Kl. 11.00 Vi spiller Mah—Yong hver                     torsdag hele året

  Kl. 12.30 FOREDRAG  

  Kl. 14.00 Torsdagsmiddagen

  Kl. 18.00 Bridge 

  Fredag

  Kl.  09.00 Gjermunds senior pilates  i                 regi av Health Angels

  Kl. 10.00 Tina - trimmen 

  Kl. 11.00 Tina - trimmen

  Kl. 11.00 Seniortennis

  Kl. 12.30 FREDAGSTREFF

      

   

   

   

   

   

  Bydel Frogner Oslo kommune støtter Bygdøy seniorsenter med tilskudd til drift.   


  HVA ER ET SENIORSENTER?

  Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

  Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

  Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

  Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy

  og er en del av det forebyggende blant eldre i bydelen. 
  Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014