Hovedside

Velkommen til

Bygdøy seniorsenter

på Bygdøhus


Huk Aveny 45, 0287 Oslo

Telefon: 22 54 19 90

Epost bygel@online.no

FACEBOOK: Bygdøy seniorsenter


Åpningstider:

Mandag - fredag kl.08.00 - 15.30 (15.00)

Kafeteriaen er åpen fra kl. 09.00 - 14.30


Seniorsenteret er stengt fra 13. mars

og i første omgang til 30. mars. 


Vi foholder oss til meldingen fra

Helsedirektoratet som har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende


Her kan du lese om de forskjellige aktivitetene seniorsenteret på Bygdøhus kan tilby.


Velkommen til jubileumsåret 2020.

I år er det 40 år siden Bygdøy seniorsenter eller eldresenter som det het den gangen, ble etablert på Bygdøy. Dette skal feires.

Vi starter året med en billedkavalkade fra de siste årene og ønsker jubileumsåret velkommen fredag 3. januar.

Jubileumsåret gir oss anledning til å gjøre noen forandringer. Fra i år vil vi ha foredrag på torsdager kl. 12.30. Vi har fått noen bra foredragsholdere og tidligere ordfører Fabian Stang vil starte med foredraget: «Politikk takk, men ikke snikksnakk», fredag 9. januar. Mere informasjon om foredragene finnes på about. 

På noen fredager utover vil vi servere gratis jubileumskake og kaffe.

Fredag 28. august inviterer vi til jubileumsfest.

Seniorsenteret bygger på frivillighet og takket være innsatsen fra 45 frivillige medarbeidere har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til dag ut og dag inn. Har du lyst til å gi litt av fritiden din til oss, ikke nøl med å ta kontakt.             

Seniorsenteret er privat drevet med offentlig støtte fra bydelen.

I tillegg har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

Vi er svært takknemlig for støtten fra våre brukere og samarbeidspartnere. Kanskje er du en av dem som ikke benytter tilbudet i dag, men som vil besøke oss i fremtiden. Vi håper derfor på et bidrag også fra deg.


Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i jubileumsåret 2020.

     

 

VÅRE FASTE  AKTIVITETER

For å lese mere om våre aktiviteter gå til      "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.


Alle aktiviteter starter i uke 2 hvis ikke annen dato er notert.

 

Mandag

Kl. 09.15 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.30 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.00 Badminton 

Kl. 11.00 Bingo 

Kl. 13.00 Helenes senioryoga,

 

Tirsdag

Kl. 09.30 «En til En» undervisning i bruk av smarttelefon og Ipad  

Kl. 10.30 Formiddagskaffe med sognepresten

Kl. 11.30 Styrketrening for menn 60+ i regi av Health Angels

Kl. 11.30 Vinterdans starter

Kl. 11.30 Tur i Kongeskogen start 28. april

Kl. 14.00 Helenes senioryoga i regi av Health Angels 

 

Onsdag

Kl. 10.00 Hobbygruppen lære 6. klasse fra bygdøy skole å strikke  

Kl. 12.30 «Inn på Tur» 

Kl. 14.00 Afternoon tea        

 

Torsdag

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.45 Styrketrening for menn 60+ i regi Health Angels

Kl. 11.00 Vi spiller Mah—Yong hver torsdag hele året

kl. 12.30 FOREDRAG ca. en gang i månenden

Kl. 14.00 Torsdagsmiddagen, påmelding onsdagen før kl. 12.00

kl. 18.00 Bridge

 

Fredag

Kl. 09.00 Gjermunds senior pilates  i regi av Health Angels

Kl. 10.15 Gjermunds senior pilates i regi av Health Angels

Kl. 10.30 - 11.00 Cowboy frokost

Kl. 10.30 Tina—trimmen

Kl. 11.00 Seniortennis

kl. 12.30 Fredagstreff

  

 

 

 

 

 

HVA ER ET SENIORSENTER?

 

Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

 

Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

 

Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy og er en del av det forebyggende arbeidet som drives blant eldre i bydelen.

Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014

Copyright © All Rights Reserved