Hovedside

Velkommen til

Bygdøy seniorsenter

på Bygdøhus


Huk Aveny 45, 0287 Oslo

Telefon: 22 54 19 90

Epost bygel@online.no

FACEBOOK: Bygdøy seniorsenter


Åpningstider:

Mandag - fredag kl.08.00 - 15.30 (15.00)

Kafeteriaen er åpen fra kl. 09.00 - 14.30

Har du et hode for tall og trives         med eldre?

Bygdøy seniorsenter på Bygdøhus søker lønns- og regnskapsansvarlig og daglig leders høyre hånd.

Din arbeidsdag vil først og fremst bestå i å drifte og sørge for korrekt regnskapsførsel og rapportering, bilagsføring, bankavstemming, årsregnskap og ha erfaring med lønnskjøring. I tillegg inneholder stillingen mange varierte oppgaver som f. eks:

  • Koordinering av frivillige
  • Daglig oppgjør i kafeteriaen
  • Påmeldinger til aktiviteter
  • Delta i planlegging av seniorsenterets program

Den aller viktigste oppgaven er å lage god stemning, godt miljø og god trivsel for alle som besøker seniorsenteret. 

Du er en person med godt humør, med stor tålmodighet, strukturert og kan ha mange baller i luften. Du må ha regnskap/økonomiutdannelse på høyskolenivå.

Hvis dette er noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder Marit Forsberg 22 54 19 90.                           

Tiltredelse 1. desember 2020.


Kjære alle brukere og venner av Bygdøy seniorsenter.

Helt siden mars har det vært en underlig tid for oss alle. Vi klarte å åpne seniorsenteret forsiktig før sommeren. Nå er vi på plass igjen og håper dere vil komme og delta på forskjellige aktiviteter. Vi vet ikke hvordan høsten vil bli, men vi vil åpne seniorsenteret med retningslinjer fra FHI. Vi starter med alle aktivitetene fra uke 34, men i mindre grupper. Høstens program vil være litt begrenset i forhold til dagsturer og andre utflukter.

 

I august er det 40 år siden Bygdøy seniorsenter eller eldresenter, som det het den gangen, ble etablert på Bygdøy. Dette skal feires, men vi venter til november. Da håper vi at vi igjen kan fylle dagligstuen med mange gjester. På noen fredager utover høsten vil vi invitere til jubileumskake og kaffe.

Vi skal fortsette med foredrag på torsdager kl.12.30 med påfølgende middag. Første foredrag blir 17. september.

Seniorsenteret bygger på frivillighet. Takket være innsatsen fra de frivillige, har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til dag ut og dag inn. Har du lyst til å gi litt av fritiden din til oss, ikke nøl med å ta kontakt.             

Seniorsenteret er privat drevet med offentlig støtte fra bydelen.

I tillegg har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

Vi er svært takknemlig for støtten fra våre brukere og samarbeidspartnere. 


Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i jubileumsåret 2020.


Med vennlig hilsen

Lars S.Johannessen                              Styreleder


Marit Forsberg                                        Daglig leder

 

      

 

VÅRE FASTE  AKTIVITETER

For å lese mere om våre aktiviteter gå til      "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.


Covid-19

Det er strenge regler fra Folkehelseinstituttet som vi følger for at du skal føle deg trygg når du kommer på besøk. Vi har en «Velkommenvakt» ved inngangen som vil minne deg om bruk av håndsprit og en «Hovmester» i kafeteriaen som vil følge deg til bordet og ta opp bestilling på mat. Det blir ikke mulig å hente mat i disken eller sirkulere mellom bordene. Velkommen. 😊.  

Vi minner på: vask hendene og hold avstand.  

Hvis du har forkjølelses symptomer eller ikke føler deg bra kan du ikke komme på besøk. Når du kommer på besøk er det Antibac og hansker tilgjengelig og vi vil gjøre alt vi kan for at du skal føle deg trygg når du kommer til seniorsenteret.


Alle aktiviteter starter i uke 34 hvis ikke annen dato er notert.

 

Mandag

Kl. 09.15 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.30 Helenes seniortrening i regi av Health Angels

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.00 Badminton 

Kl. 11.00 Bingo 

Kl. 13.00 Helenes senioryoga

kl. 14.15 Helenes senioryoga

 

Tirsdag

Kl. 09.30 «En til En» undervisning i bruk av smarttelefon og Ipad  

Kl. 10.30 Formiddagskaffe med sognepresten, start 25.8.

Kl. 11.30 Styrketrening for menn 60+ i regi av Health Angels

Kl. 11.30 Vinterdans starter 9.10.

Kl. 11.30 Tur i Kongeskogen start 

Kl. 14.00 Helenes senioryoga i regi av Health Angels 

 

Onsdag

Kl. 10.00 Hobbygruppen møtes 2.9. 

Kl. 12.30 «Inn på Tur» 23.9.

Kl. 14.00 Afternoon tea 23.9.       

 

Torsdag

Kl. 10.00 Balansetrening i regi av bydel Frogner

Kl. 10.45 Styrketrening for menn 60+ i regi Health Angels

Kl. 11.00 Vi spiller Mah—Yong hver torsdag hele året

kl. 12.30 FOREDRAG en gang i månenden

Kl. 14.00 Torsdagsmiddagen, påmelding onsdagen før kl. 12.00

kl. 18.00 Bridge start 24.9.

 

Fredag

Kl. 09.00 Gjermunds senior pilates  i regi av Health Angels

Kl. 10.15 Gjermunds senior pilates i regi av Health Angels

Kl. 10.30 - 11.00 Cowboy frokost

Kl. 10.00 Tina—trimmen

Kl. 11.00 Tina-trimmen 

Kl. 11.00 Seniortennis

kl. 12.30 Fredagstreff

  

 

 

 

 

 

HVA ER ET SENIORSENTER?

 

Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

 

Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

 

Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy og er en del av det forebyggende arbeidet som drives blant eldre i bydelen.

Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014

Copyright © All Rights Reserved