Hovedside


  VELKOMMEN TIL HØSTEN 2022

  Trykk på about øverst til høyre for å se våre aktiviteter


  I høst arrangerer vi tur til Torås Fort og Strømstad og tur til Moss og Røed gård. Vi skal besøke det nye Nasjonalmuseet i oktober og som alltid blir det en tur til Finnerud i Sørkedalen. 

   

  Vi inviterer til kurs i sjakk og håper å få flere med på Mah - Yong spill.

   

  Alt dette og mye mer finner du informasjon om i under about.  

   

  Året 2022 er frivillighetens år. Takket være innsatsen fra våre 50 frivillige har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til dag ut og dag inn. Har du lyst til å gi litt av fritiden din til oss, ikke nøl med å ta kontakt.   

           

  Seniorsenteret er privat drevet med offentlig støtte fra bydel Frogner.

  I tillegg har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

  Vi er svært takknemlig for støtten fra våre samarbeidspartnere. 


   

  Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i 2022.                      

   


       

   

  Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014


  Bydel Frogner Oslo kommune støtter Bygdøy seniorsenter med tilskudd til drift.   

  HVA ER ET SENIORSENTER?

  Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

  Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

  Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

  Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy

  og er en del av det forebyggende blant eldre i bydelen.