Hovedside

  HØSTEN 2021 

  Her er høstens program fullt av optimisme. Programmet inneholder  tilbud om mange forskjellige aktiviteter. Vi har også noen nyheter som vil dukke opp i høst. Nå håper vi på en høst uten altfor mange koronaregler.

   

  Mette frisør som har vært hos oss i mange år, har gått over i pensjonistenes rekker. Vi takker for samarbeidet og ønsker henne alt godt fremover.

   

  Vi skal fortsette med foredrag på torsdager kl.12.30. Første foredrag blir 9. september og utover høsten har vi mange foredrag på programmet.

  Seniorsenteret bygger på frivillighet. Takket være innsatsen fra de frivillige har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til dag ut og dag inn. Vi gir en spesiell takk til alle de frivillige som har kommet for å hjelpe til under hele pandemien. I høst blir det en hyggelig tur som takk for hjelpen. Har du lyst til å gi litt av fritiden din til oss, ikke nøl med å ta kontakt.             

  Seniorsenteret er privat drevet med offentlig støtte fra bydel Frogner.

  I tillegg har vi fire samarbeidspartnere som er Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 

  Vi er svært takknemlig for støtten fra våre brukere og samarbeidspartnere. Spesielt i år vil det være ekstra hyggelig med økonomisk støtte. Kanskje er du en av dem som ikke benytter tilbudet i dag, men som vil besøke oss i fremtiden. Vi håper derfor på et bidrag også fra deg.

  Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i høsten 2021.


  Med vennlig hilsen


  Lars S. Johannessen                                                                                       Marit Forsberg

  Styreleder                                                                                                    Daglig leder

   


          

   

  VÅRE FASTE  AKTIVITETER

  For å lese mere om våre aktiviteter gå til      "about" øverst i høyre hjørne på denne siden.   

   

  Mandag

  Kl. 09.30   Helenes seniortrening i regi av Health Angels

  Kl. 10.00   Balansetrening

  Kl. 10.45   Badminton 

  Kl. 11.00   Vi spiller sjakk

  Kl. 13.00   Helenes Senioryoga

   

  Tirsdag

  Kl. 09.30    Dataundervisning

  Kl. 10.30    Formiddagskaffe med sognepresten

  Kl. 11.15    Junes styrketrening for menn 60+ i regi av Health Angels

  Kl. 11.30    Vinterdans i regi av 60pluss starter 5.oktober

  Kl. 11.30     Tur i Kongeskogen i regi av 60pluss

   

  Onsdag

  Kl. 11.00     Morgennyheter med Ella

  Kl. 10.30     Helens Yoga i regi av Health Angels

  Kl. 11.00     Helsequiz.                              kl.  12.30    «Inn på Tur»

  Kl. 14.00 Afternoon tea, engelsk konversasjon, starter 22.9.

   

  Torsdag

  Kl. 10.00     Balansetrening

  Kl. 10.15     Junes styrketrening for menn 60+ i regi Health Angels

  Kl. 11.00     Vi spiller Mah—Yong

  Kl. 12.30     Foredrag. Se about for mere info 

  Kl. 14.00     Torsdagsmiddagen

  Kl. 18.00     Bridge starter 23.9.

   

  Fredag

  Kl. 09.00     Gjermunds senior pilates i regi av Health Angels

  Kl. 10.30     Tina—trimmen 

  Kl. 10.00     Seniortennis

  Kl. 11.00     Seniortennis

  Kl. 12.30     FREDAGSTREFF

   

   

                                    


      

   

   

   

   

   

  Bydel Frogner Oslo kommune støtter Bygdøy seniorsenter med tilskudd til drift.   


  HVA ER ET SENIORSENTER?

  Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»

  Bygdøy seniorsenter, eierskap og driftsansvar

  Senteret samarbeider med Bygdøy Menighet, Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy Helselag, Røde Kors Oslo Vestre og Lions Club Oslo – Bygdøy.  Oslo kommune, Frogner bydel dekker noe av senterets driftsutgifter. Øverste organ for senteret er Bygdøy Seniorsenters styre.

  Bygdøy Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre på Bygdøy

  og er en del av det forebyggende blant eldre i bydelen. 
  Bygdøy seniorsenter vant Oslo kommunes seniorpris i 2014