Om oss

PERSONALE

Ella Barth

- Daglig leder -

Tlf: 47 47 53 67

E-post: bygel@online.no

Amanda Simonsen Lange

- Aktivitør -

Tlf: 47 47 54 39

E-post: amanda.bygel@gmail.com

Tulin Siroglu

- Husholdsstyrer -

Tlf: 47 47 53 68

DONERE?

Vi er svært takknemlige for støtten fra våre brukere og samarbeidspartnere. Kanskje du er en av de som ikke benytter tilbudet i dag, men som vil besøke oss i fremtiden? Vi håper derfor på et bidrag også fra deg.


Bidraget kan sendes til konto: 7874 06 65935.

Vårt senter


Bygdøy seniorsenter er privat drevet med støtte fra bydel Frogner. I tillegg har vi fire samarbeidspartnere i Lions Club Oslo Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bygdøy Helselag som støtter oss på forskjellige måter til aktiviteter, inventar og drift. 


Seniorsenteret bygger på frivillighet. Takket være innsatsen fra de frivillige har vi et aktivt og levende senter. Vi benytter anledningen til å takke alle våre frivillige som trer støttende til. Vil du bruke litt av fritiden din hos oss er vi allt på jakt etter frivillige. 


Styret og ansatte ønsker alle vel møtt på seniorsenteret i 2023.
Hva er et seniorsenter?


Et seniorsenter er «et sosialt møtested for eldre mennesker og et sted som stimulere til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen»
unsplash